"Atelje RS " - radnja za opremanje slika i autorski atelje
U organizaciji Ateljea Rodić i vinskog podruma Miljević iz starih ledinaca, održana je likovna kolonija u periodu od 24. do 30. oktobra 2013. godine.

U organizaciji Ateljea Rodić i manastira Velika remeta u Eparhiji sremskoj održano je likovno saborovanje u periodu od 17. do 19. maja.
Slike urađene na saborovanju su ostavljene manastiru na raspolaganju.
U organizaciji Ateljea Rodić i pravoslavnog udruženja Sv. Sava sa blagoslovom manastira Hilandara održano je likovno saborovanje u periodu od 1. do 5. avgusta 2013 godine u Hilandaru i Kakovu metohu manastira Hilandar. Urađene sklike date su na raspolaganje manastiru Hilandar u cilju obnove i pomoći manastiru.
U organizaciji Ateljea Rodić i pravoslavnog udruženja Sv. Sava i udruženja MNRO 19.10.2013 održano je likovno saborovanje u prostorijama udruženja Sv. Sava, a slike će biti prodate na aukciji za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama.
example1 example1 example1 example1 example1example1example1example1 example1example1example1 example1
Slike iz / a hiljadu magli
( o najnovijim slikama-objektima Stanka Rodića)

Na samom početku, rečima koje govore o radovima Stanka Rodića, neizostavno mi se nameće da pomenem nešto iz priče Milorada Pavića, Ikona koja kija, u kojoj, između svih prepleta sudbina i istorija, nailazimo i na pominjanje magli, toliko često oko Svete gore da je reč Hilandar zapravo nastala spajanjem dveju grčkih reči koje zajedno znače hiljadu magli.
Svedoci smo, u maglovitim godinama iza nas, mnogih izložbi nadahnutih manastirom Hilandarom kao i drugih pokušaja da se prenese bar mali deo impozantne veličine ovog svetog mesta, toliko značajnog za srpski narod, za njegovu duhovnost i kulturu.

Mnoštvo manirističkih pristupa koji se oslanjaju na hilandarske motive , rasterao je poput magle Stanko Rodić, svojim najnovijim ciklusom slika-objekata izvedenih u nevelikim formatima monumentalne snage. Osim što su slike prirodno proistekle iz Rodićevih ranijih ciklusa na kojima su bili predstavljeni lebdeći utvrđeni manastiri, na tamnoj površini, sa koljem kao simbolom duhovnog uporišta, one su ovog puta iskoračile iz okvira klasične štafelajne slike,

Naime Stanko Rodić prilikom čestih odlazaka na Svetu goru donosi u svoj atelje raznoliko kamenje, zarđale čivije i alkice, kanape i stare daske, i postepeno ih ugrađuje u sopstvena dela. Islikane partije na njegovim platnima ustupile su likovno preimućstvo oslikanom kamenju na kojima su likovi svetaca ili zidine manastira Hilandara , dok su kopče i kanapi tu da posmatraču sugerišu prisustvo mora i pristana.

Pozlaćeni obluci sadrže ideju sklada prirode i ljdske težnje za savršenstvom u kojoj se veština prirode preuzima kao svoja, u delikatnoj osećajnosti susreta sa materijalom. Ukrasni ramovi na delima Stanka Rodića su sastavni deo čitave kompozicije slike-objekta, rafinirani, obrađeni metalni i drveni za njegovu svojevrsnu vizuelnu pripovest. Pojedini segmenti Rodićevih radova odaju mistični karakter tmina i deluju izuzetno meditativno vodeći nas ka poljima onostranog i (za mnoge od nas) nedokučivog spokoja.

Zahvaljujući Rodićevoj želji za istraživanjem u različitim materijalima koji nisu slučajno odabrani da budu elementi njegovih objekata-slika pred nama se nalaze slikovna znamenja pravoslavlja, odevena u novom ruhu rukom slikara koji je prepoznao u sebi tragove izvorne posvećenosti. Predanost radu i stalna aktivnost koja odlikuje Stanka Rodića učinili su da njegove najnovije slike-objekti budu uputne likovne smernice za drugačije razumevanje manastira Hilandara i Svete gore.

mr Danilo Vuksanović

Atelje | Projekti | Biografija | Događaji | Lokacija | Kontakt
Slike u ponudi | Uramljivanje | Slikarska oprema | Ostale usluge

© 2012 Atelje Rodić